Jeg er…

Torsdag d. 1. august kl. 05.13 var det nymåne. Det er nye tider, og det er på tide, at stå ved, hvem du er.

Derfor udgiver jeg dette skriv netop på denne dag, så det måske kan inspirere dig til at tænke over, hvem du er, dine ønsker for fremtiden i forhold til livsvej, værdier, indhold osv.

Jeg er shaman, lyskriger og underviser, og dette er min merkaba.

I forhold til mit sidste store skifte i forbindelse med mit nye numeroskop – navneskifte, er dette nu min nye smukke merkaba. Jeg er blevet spurgt, om den er 3-dimensionel. Til det er svaret: nej, den har mange flere dimensioner end det. Mer står for Lys – Ka står for Ånd – Ba står for Krop. Tidligere også benævnt som Lyshjul. Den er kontakten imellem himmel og jord og den energi, der løber igennem os. Vores lyskrop som forbinder os med Universet og Moder Jord, og søger for den rette udveksling der i mellem.

Dette år er for mig, og for alle andre i øvrigt, et år der bør tilegnes til at finde ud af: hvem er jeg og hvad vil jeg, fordi energierne støtter op om det netop i år. Derfor sender jeg dette manifest ud, så du kan se, hvem jeg er, hvad jeg laver og må gøre.

Måske kan du blive inspireret til at kigge på dig selv, dit lys og din vej.

Shaman/medie/clairvoyant er med mine egne ord, en der transporterer sjæle og andre væsner. Denne evne har jeg altid haft, men det blev mig først rigtig bevidst i 2015 qua mit arbejde med mennesker, men allerede i 2006, som jeg ser nu, lavede jeg min første rigtige udøvelse af denne evne. I 2016 i forbindelse med min bedstefars død, havde jeg også en vision, hvor han viste mig, hvad der sker, og hvor vi kommer hen eller skal hen, når vi dør. Det var en del af min uddannelse og forståelse for blandt andet tilgivelse. Siden da har jeg guidet, hjulpet og frigjort mange sjæle og andre væsner.

Jeg har i tidligere liv også beskæftiget mig med dette, og derfra ved jeg, hvad jeg skal gøre, når det dukker op.

For mig er en Shaman i den grad også én, der arbejder sammen med elementerne, Moder Jord, Universet, Spirits, dyrene, mineralerne og urterne, som allierede i sit virke. Det gør jeg også, da det har været en stor del af mit liv siden 2009, men også dette har jeg gjort i tidligere liv.

Shaman har fået tilskrevet mange betydninger igennem tiden, men i denne forstand, så er det også fint beskrevet på Wikipedia, og det passer også med det, jeg gør:

”En shaman er en præst hos urfolk. En shaman er en åndemaner og kan være: en buddhistisk præst, angakok, noaide. Disse betegnelser er også beskrevet på Wikipedia.

Oprindeligt stammer ordet fra evinki-folket i Sibirien og betyder “den, som ved”. I dag anvendes ordet om lidt af hvert, men en mere præcis definition er:

“En shaman er en kvinde eller mand som viljesbestemt ændrer sin bevidsthedstilstand med den hensigt at kontakte eller rejse til en anden virkelighed for at hente kraft og visdom. Når denne opgave er udført, vender shamanen hjem for at bruge kraften og visdommen til at hjælpe sig selv eller andre.” (Antropolog Jonathan Horwitz).

Shamanen er den eneste i sit samfund, som kommer i kontakt med “den anden verden”, dvs kan kommunikere med forfædre/afdøde, og det sker ved ekstase og sjælerejse. Symbol på forbindelsen til underverdenen er den hellige stolpe eller det hellige træ, verdenstræet, som Yggdrasil og Irminsul, som ofte kan knyttes til den unge shamans indvielse. 

Odin fremstår i sagaerne som en typisk shaman.”

Lyskriger/jord-engel som arbejder med fysisk healing og med forløsning af det emotionelle og psykiske, som ligger bag og under. Jeg er født med adgang til fysisk healing, som gør mig til en rigtig god kanal for det. Fysisk healing handler om alt det, du mærker fysisk af ubehag, smerter og skader.

I forhold til de emotionelle og psykiske aspekter, så går jeg der ind eller ned i via mit klarsyn, hvad der ligger bag dine fysiske problemer. Det kan være tidlige oplevelser i forhold til dine omgivelser eller et traume, som enten er undertrykt, eller dig ubevidst – det kan selvfølgelig også være kendt. Dette bliver så belyst og forløst, og du får beskeder via klarsyn på, hvordan du bibeholder denne forløsning og forebygger lignende skader fremover.

Underviser/mester/leder. Jeg modtog denne kanalisering den anden dag, under min chanting, fra én af mine åndelige mestre:

”Du er den mester, du leder efter. Du har ingen anden jordisk mester i dette liv.

Jeg skal undervise i alt det, jeg har lært i alle mine inkarnationer og i dette liv lige fra shamanisme, til fysisk healing og den nye tids energier: elementerne, urter, kraft- og totemdyr, krystaller, metoder i forhold til udgangspunkt, når der arbejdes med energi, healing og klarsyn, dimensioner, kontakt med ånder og andre væsner samt kontakt med guider herfra og udefra osv.

Jeg har tidligere liv som mester, og jeg er også landet i dette liv som mester – blev bevidst genindviet til det i dette liv i 2016.

Mine faste guider er: Ærkeenglen Michael, Englen Indriel, Ærkeengel Gabrielle og Det Gyldne Lys (også kendt som bevidstheden Kristus bl.a. engang manifesteret som Jesus).  Mine mestre er kun for mig at kende, så kontakten, æren og respekten bevares.

Ærkeenglen Michael er min evige støtte til at fuldføre mit arbejde og fortsætte selv i den stærkeste modstand – indefra som udefra. Jeg får også hjælp og støtte derfra til de store forandringer som kommer løbende i min proces og mine valg som menneske og i mit virke.

Englen Indriel er engel for lyskrigere eller jord-engle – folk der arbejder med healing og lys kanaliseret fra Den Evige Kilde. Sammen med Ærkeenglen Michael hjælper hun mig med mit virke, som ikke kun er mandag til fredag fra 8-16, men tit og ofte også om natten, på helligdage og i ferier, så det er altså ikke et arbejde på den måde, men for mig et bevidst valg – en måde at leve på og i den grad på fuld tid.

Ærkeenglen Gabrielle støtter mig i at nå ud til stadigt flere menneske med mit essenspotentiale: kommunikation og kreativitet. Det er en side, der vil udfolde sig mere og mere hos mig nu her, og så er det dejligt at få støtte derfra. Det kommer til at kræve flere livsændringer for mig, men det er jeg vandt til, så det gør jeg gerne.

Det Gyldne Lys er min guide, og det lys jeg følger. Det lys der inspirerer og elsker. Det lys der kommer med livsglæde, en helt enorm rummelighed og ubetinget kærlighed. Det lys der gør det hele værd. Det lys, der hjælper mig med at bevare troen på livet, lyset og kærlighed, selv i de dybeste læringer.

Disse og mange andre energier omgiver mig hele tiden. De støtter mig fysisk og mentalt, som en familie og lyskriger fæller.

De er alle gode at rådføre sig med eller bare at være nær, som støtter – brødre og søstre i lette og svære tider. Som ægte fæller i lysets navn.

Jeg bruger mine medfødte evner til at hjælpe andre på fuldtid. Til at løfte dem fri af mørket, ind i lyset og ind i deres egen kraft.

Mit formål er at sprede lys, hvor der er mørke, kommunikation og kreativitet – det at skabe.

Det er meningen, at jeg skal undervise andre i at være lyskriger, så vi sammen kan sprede lyset og højne bevidstheden i mange flere og på den måde, kan vi sammen skabe en bedre verden for alle.

Vi er én, og vi må arbejde sammen – for lyset og for kærligheden.

Jeg vil gerne inspirere dig til, at du bryder ud af hamsterhjulet og ser, at der er en anden vej at gå end den slagne vante gang, ved selv at gøre det – walk the talk.

Den titel jeg har valgt – spirituel supervisor – skal dække over de tre titler og funktioner beskrevet ovenfor: shaman, lyskriger og underviser.

Jeg takker ydmygt for mine evner, og jeg vil gøre mit allerbedste. Mine evner vil forsætte med at udvikle sig, og jeg må følge med. Det vil jeg gøre uanset, hvilken storm jeg kommer ud i.

Kære familie, venner, bekendte, elever og klienter:

Jeg forventer ikke, at du forstår mig, og det jeg laver, men jeg ville være taknemmelig, hvis du kunne acceptere mig som menneske, mand, søn, bror, onkel, nevø, ven, bekendt, shaman, lyskriger og underviser…

– for det er den, jeg er.

Dette er sårbart at dele, men jeg mærker også styrken i det, og det er på tide, at jeg fortæller, hvem jeg er og indtager min plads, ligesom du også må gøre det.

Dette er min sandhed, min identitet og mit formål.

Dette er mit brøl.

Dette er mig – Nickolas og jeg er…

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: