sådan

Én til én sessioner
Opnå modet til at leve et liv med mere trivsel, hvor du udlever dit fulde potentiale. Det brænder jeg for at give videre til dig.

Dine fysiske skader hænger sammen med din emotionelle, psykiske og spirituelle balance.

Healingen låser dine led op, løsner og afspænder dine muskler, fjerner blokeringer i dine meridianbaner. Det frigiver en masse energi til dig. Det betyder, at du får mere overskud, du kommer af med ophobede affaldsstoffer, og får fri gennemstrømning i dit system igen.

Kom

 • hvis du har muskel eller ledsmerter, gamle skader der irriterer, nerver der sidder i klemme, trækninger eller tics, og hvis du har ondt i f.eks. nakke, ryg eller knæ.
 • hvis du føler en tomhed, træthed eller uforklarligsorg.
 • hvis du ikke kan slippe gamle forsvarsmekanismer, gamle reaktionsmønstre eller gamle måder at handle på.
 • med dine specifikke ønsker til din session hos mig, men det bedste for dig på lang sigt er, at der bliver taget hånd om det, der dræner dig mest lige nu.

Healing renser ud i hele dit system
– energimæssigt, emotionelt og åndeligt, så du mærker lethed, større balance og en dyb fysisk afspænding.

Jeg tuner ind på dig, med mit klarsyn, og tager fat i det, der larmer mest i din essens og forstyrrer din trivsel. Ved hjælp af klarsyn får du beskeder, som kan hjælpe dig videre.

Du bliver mødt og talt til i dine forsvarsmekanismer, din fastholdelse, din offerrolle osv. Jeg ser dig klart og hjælper dig, så du kan hjælpe dig selv videre.

En session indeholder healing, klarsyn og kognitiv samtaleterapi og har en varighed på 1 time og 30 minutter, så vi kommer ind til sagens kerne og du får belyst det, som du kommer med.

Mine medfødte evner er fysisk healing og klarsyn, og derfor er et fysisk møde nødvendigt. Selvom du kommer med en fysisk skavank, skal du være indstillet på, at jeg ser ind på de bagvedliggende kognitive og følelsesmæssige grunde til, at du har netop denne skavank. Du skal være åben for at arbejde med de klarsyn, der kommer herom.

Enkelte gange kan en session være nok, men oftest vil det kræve et kortere eller længere forløb for at kunne skabe en varig ændring i dit liv. Mit mål er at gøre dig i stand til at heale dig selv og eventuelt andre, hvis du ønsker det.

Healing med udgangspunkt i det emotionelle og psykiske samt undervisning og eventuelle støttende forløb kan foregå som online sessioner. Din geografiske placering er derfor ingen hindring i disse tilfælde.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til 20192221 eller sende en mail til mail@nickolaspetersen.dk

Underbevidsthedshealing
– healing af de usunde fortællinger, der er blevet indkodet i din essens

Den type historier synes ofte sande, men de er ikke din essens. Dele af dit liv er højst sandsynligt bygget op omkring dem, men du kan godt mærke, at de hverken er sande eller sunde.

Fem gode grunde til at få healet de usunde fortællinger

Du får lettere ved at:

 • mærke hvem du er og se årsagen til, at du reagerer og agerer som du gør.
 • tilgive og anerkende dig selv og dine omsorgspersoner.
 • stoppe dig selv i forældede forsvarsmekanismer og reaktionsmønstre.
 • se dig selv i øjnene og smile af dig selv, når du er ved at reagere og agere på den gamle skævemåde.
 • trække på skuldrene og se, at det faktisk ikke er dit sande jeg, men gamle fortællinger, som du nu kan blive fri af.

Der sker en udvidelse af din bevidsthed under healingen. Jeg får via klarsyn at vide, hvilke usunde fortællinger, der ligger i din underbevidsthed, i form af nogle sætninger, som jeg giver dig. De udspringer fra din essens. Sætninger, som har formet en del af dit selvbillede, der ikke er sandt for dig. Du kommer på den måde til at forholde dig til, hvilke konsekvenser sætningerne har haft indtil nu, hvordan de har begrænset dig, og hvordan du konkret kan handle på dem nu, så du kan skabe forandringer – personligt og professionelt.

Er smerter, ubalance og sygdom genetisk betinget, og er vi disponeret via vores DNA?– Nej, siger min overbevisning mig. Det stammer fra opvæksten og arven, der løber ned gennem generationer, samt når du lever dele af dit liv baseret på usunde fortællinger.

Dine celler, dna og energisystem er rent og godt, når du bliver dannet. Smerter, ubalance, og sygdom kommer fra den måde:

 • du, i de tidlige år, bliver håndteret på.
 • du ubevidst udlever de fortællinger, du fik overleveret fra dine omsorgspersoner.
 • du har lært at følelser og relationer skal håndteres på.
 • din krop og sjæl interagerer på.

Allerede i fostertilstand blev du udsat for udefrakommende følelser og vibrationer, der påvirkede dig. Da du blev født, oplevede du en bestemt måde at blive taget imod og håndteret på, i de første måneder. Da du var cirka to år, blev du selvbevidst, og derfor modtagelig for at få skader i din essens – det du, som udgangspunkt er kommet med, som et besjælet menneske.

Du har essenskompetencer både i dit menneske – og sjælsvæsen. I perioden, fra du var mellem to og syv år gammel, lærte du om livet af dine omsorgspersoner. De havde måske usunde fortællinger med i deres essens, hvilket kan have givet dig et skævt udgangspunkt, da du voksede op, når du bevæger dig gennem livet.

Du vil få indsigt i og redskaber til at kunne hjælpe dig selv videre med en ydre forandring: dine forsvarsmekanismer, reaktionsmønstre og måder at handle på. Det bliver muligt for dig efter healingen og med de råd du får via klarsyn.

Selvom skaderne ligger dybt i din essens – dit udgangspunkt, så kan de heales ved at få vished om, hvad du har fortalt dig selv tidligt i livet. Du vil, på længere sigt, gå lettere igennem livet og blive mere tilgivende og rummelig i forhold til dig selv og andre.

Hvis du har lyst til at dykke mere videnskabeligt ned i emnet, vil du opleve, at bogen Intelligente Celler af Bruce Lipton og epigenetik understøtter healing. Du vil kunne finde mange ligheder i hans beskrivelser og fra epigenetikken i forhold til mine erfaring med healing. Jeg læste Liptons bog lang tid efter jeg begyndte at arbejde med healing, og den gav fuldstændig mening for mig. Det er fedt, at der begynder at komme evidensbaseret litteratur og videnskab, der begrunder healing, som  behandlingsform.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til 20192221 eller sende en mail til mail@nickolaspetersen.dk

Traumeforløsning
– healing af senfølger i voksenlivet

Hvis du har skader i din essens, da kan du være mere disponerede for at få traumer i livet fra dit 7. år og frem. Du kan have fortalt dig selv noget bestemt i mange år, som gør, at du ikke kan sætte gode grænser for, hvad du kan og vil være med til. Du kan have fået et traume i forbindelse med for eksempel et mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk overgreb.

Du kan også få traumer, der er uafhængige af tidlige skader. Traumer kan påvirke dig så meget, at du går rundt i konstant beredskab, beskytter dig selv og lukker ned for store områder i dit liv, i forhold til at gå ind i nære relationer. Hvis du bærer rundt på et eller flere traumer, vil du på et tidspunkt mærke, at din krop siger fra. Det kan komme til udtryk i form af smerter i muskler, led og knogler, der låser.

Hvis du ikke lytter på det niveau, kan det udvikle sig til kroniske smerter eller sygdomme, som er svære at behandle. Derfor er det vigtigt at få healet og renset ud i dine traumer. Healing går ind og renser ud, og klarsyn kaster lys på, hvilke konsekvenser traumet har for dig. Du vil få svar på, hvordan du kan hjælpe dig selv videre i forløsningen og frigørelsen af traumet.

Der kan være følgevirkninger af disse skader og traumer. Skader, der er opstået i alderen fra 2-7 år, kan give lavt selvværd, hvilket kan afføde stress, angst og depression. Symptomer, som vores etablerede system kan afhjælpe hos psykologer eller andre kognitive terapeuter. Min påstand er, at helt inderst inde, der hvor lavt selvværd udspringer, i din essens, kan vores etablerede system ikke hjælpe os. Der skal vi have fat i det spirituelle og i energisystemet.

Når traumer skal håndteres, er healing nødvendig, for at du kan komme videre, og for at behandlingen via det etablerede system kan få den ønskede effekt på lang sigt. Healing og udrensning af energisystemet gør, at du bliver omkodet og klar, med en ny bevidsthed, til at modtage og lægge nye erfaringer og handlemønstre ind, og skaber en ny kognitiv bevidsthed, så du kan få mere trivsel i dit liv.

Der er tre behandlingsniveauer:

 1. Det yderste, der kommer tydeligt til udtryk, som f.eks. angst, depression og stress. Hvor det etablerede system kan sætte ind med symptombehandling.
 2. Det mellemste, der viser sig som f.eks. lavt selvværd. Angst, depression og stress kan alle udspringe heraf. Dette kan afhjælpes af en kognitiv psykolog eller terapeut.
 3. Det inderste, er essensen hvorfra ovenstående symptomer og adfærdsmønstre udspringer.

Med healing bliver du forløst og får ryddet op i de smerter, ubalancer og sygdomme, der kommer fra arven og opvæksten. Selvom jeg går dybere end de traditionelle behandlingsformer, så skal vi også arbejde med den kognitive del, for at få helheden med og det bedste resultat på lang sigt.

Den kognitive del af din behandling handler om dit perspektiv – den måde du perciperer på dvs., ser, opfatter og tolker verden omkring dig på. Indenfor psykologien kaldes dette også for dine kognitive skemaer. De kan være meget påvirket både af dit ubalancerede narrative jeg – de usunde fortællinger i din essens, eller af et traume senere i livet.

Når din perception skal ændres, skal du have en ny og højere bevidsthed om dine traumer og de fortællinger, der har ligget i din essens og formet dine handlemønstre samt metoder til, hvordan du kan skabe forandring. Min tilgang vil være, at svarene skal komme fra dig, og ved hjælp af mit klarsyn kan jeg se igennem, det der umiddelbart kommer fra dig, og så få dig godt på vej i den rigtige retning.

Jeg har denne udtalelse fra en klient, der har været i forløb hos mig. Hun kom tilbage fra den sidste session hos sin psykolog, som havde udtalt følgende:

”Det, som I arbejder med nu, er det samme som vi har arbejdet med. Forskellen er, at det er blevet klart for dig, at det er dig, det handler om, og det er rigtig godt. Før kunne du ikke se, hvorfor det var så svært. Men nu kan du se dig selv. Det er så flot det, der sker, og jeg kan både se og høre en forandring. Det kan jeg ikke gøre bedre.”

Store forandringer sker ikke over natten, det kan vi ikke håndtere. Det er en proces, der modnes lidt efter lidt i dig, alt efter hvor hurtigt du selv er klar til at skabe forandringer udadtil.

Enkelte gange kan én session være nok, men min erfaring viser mig, at det er bedst med et forløb, fordi enhver udviklingsproces tager tid at implementere. Det vil minimum være to sessioner, jeg vil anbefale – én eller begge med fysisk fremmøde og eventuelt én online session. Når du booker og betaler disse to samtidig, vil du opnå rabat.

Du får en lydfil af sessionen til senere brug, og du får indsigt og redskaber til at kunne hjælpe dig selv videre – nu og på længere sigt. Det kan være rart at høre ordene igen, når du har brug for dem i din proces. Sessionen kan foregå ved konsultation med fysisk fremmøde eller som en online session alt efter, hvilken type session du ønsker

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til 20192221 eller sende en mail til mail@nickolaspetersen.dk